Regionale samenwerking

Het meeste werk in de strafrechtketen vindt plaats in de regio's. Op regionaal vlak zijn er diverse samenwerkingsverbanden om de regionale samenwerking te bevorderen.