Tijdlijn: verbeteren ketensamenwerking

Het nut en de noodzaak van samenwerken in de strafrechtketen werd duidelijk in 2012. De Algemene Rekenkamer kwam toen met een rapport over de prestaties van de keten. Tekortkomingen belemmerden het optimaal presteren van de strafrechtketen, was de conclusie van het rapport. Diverse stappen en fases leidden tot de samenwerking van vandaag.

Stappen en fases in de ketensamenwerking