Zevende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering

In deze zevende voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van het wetgevingsproject rondom het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Deze voortgangsrapportage gaat over de periode tussen november 2020 en mei 2022.