Achtste voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering

In deze achtste voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van het wetgevingsproject rondom het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Deze voortgangsrapportage gaat over de periode tussen mei 2022 en april 2023.