Voordelen nieuwe wetboek

Het nieuwe wetboek kent een aantal voorbeelden ten opzichte van het huidige wetboek:

  1. Een moderne en slagvaardige misdaadbestrijding, onder andere door kortere doorlooptijden in strafzaken;
  2. Een zorgvuldige strafrechtspleging met een gedegen rechtsbescherming voor ieder;
  3. Duidelijke en begrijpelijke wettelijke bepalingen en waarborgen;
  4. Verheldering en versterking van de positie van alle procesdeelnemers, onder wie slachtoffers en verdachten.

Klik op de links hieronder voor meer informatie per punt.