Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB verzorgt de inning voor veel overheidsorganisaties.

Het CJIB doet de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden.