Centraal Justitieel Incassobureau

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We zijn gevestigd in Leeuwarden en van oudsher bekend van het innen van verkeersboetes. Maar we innen meer dan alleen verkeersboetes. Bijvoorbeeld schadevergoedingsmaatregelen, ontnemingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden. Ook doen we meer dan alleen inning en incasso:

Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE)

Bij het CJIB is het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ingericht. Op 1 januari 2020 is de wet USB ingevoerd. Vanaf die datum is het AICE als ketenregisseur namens de minister verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, zoals gevangenisstraffen en taakstraffen. Met deze regierol levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid.

Door de coördinatie van de uitvoering van straffen centraal te organiseren, ontstaat zicht en grip en kunnen straffen sneller, beter en persoonsgericht worden uitgevoerd. Met daarbij de juiste informatie voor partners in het proces.

Wat het innen en incasseren van boetes betreft: dat willen we maatschappelijk verantwoord doen, door binnen onze mogelijkheden maatwerk te bieden waar dat nodig is, onnodige schuldoploop te voorkomen en af te stemmen en samen te werken met andere overheidsorganisaties.

Rol in de strafrechtketen

Een uitspraak van een rechter of een beslissing van het Openbaar Ministerie leidt tot een strafrechtelijke beslissing. Het CJIB (AICE) ontvangt zo’n strafrechtelijke beslissing van het OM. We bekijken de zaak en bepalen het totale beeld van de dader. Om vervolgens te bepalen welke ketenpartner wanneer wat moet doen in de uitvoering van de straf. Zo kijken we onder andere of de dader misschien nog een straf heeft open staan, of er bijzondere omstandigheden zijn of dat een slachtoffer bekend is. Dat is belangrijk voor de volgorde en aanpak.

Vanuit het AICE sturen we de ketenpartners die een taak hebben een (persoons)gerichte uitvoeringsopdracht (last tot tenuitvoerlegging) voorzien van de benodigde informatie en zorgen we ervoor dat ze daarmee aan de slag kunnen. We bewaken ook de voortgang. Mocht er tijdens de uitvoering van de straf een nieuwe situatie ontstaan, dan ondernemen we actie. Zo volgt wederom de juiste aanpak.