Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Het CCV maakt veiligheidsbeleid effectief en uitvoerbaar. Daarvoor bieden ze kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt.

Het CCV:

  • stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties;
  • verbindt als netwerkorganisatie beleid en praktijk;
  • versterkt en ondersteunt professionals met effectieve aanpakken;
  • signaleert trends en ontwikkelingen in de samenleving;
  • verzamelt, ontwikkelt en deelt expertise met beleidsmakers en professionals uit de praktijk.

Het CCV werkt:

  • samen met veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland;
  • met en voor publieke en private partijen;
  • aan preventie om het aantal slachtoffers en schade van criminaliteit te verminderen.

Rol in de strafrechtketen

Via preventieve maatregelen voorkomt het CCV dat mensen in de strafrechtketen terechtkomen. Door vroegtijdig knelpunten te signaleren en in te grijpen, worden escalaties voorkomen.

Buurtbemiddeling is daar een voorbeeld van. Hierbij helpen getrainde bemiddelaars ruziënde buren om het contact te herstellen. En om oplossingen te bedenken voor hun conflict. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. Zo komen ze niet in de strafrechtketen terecht.

Het CCV helpt op verschillende manieren veiligheids- en zorgprofessionals bij hun werk in de aanpak van gezinnen met multiproblematiek. Voor meer informatie klik hier

Zie ook