Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen  en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Met 50 vestigingen verspreid over het land en bijna 14.000 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland.

37.000 justitiabelen per jaar

Jaarlijks stromen er ongeveer 37.000 nieuwe justitiabelen in. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen. Er zijn gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichting (PI) worden genoemd. Er zijn ook speciale inrichtingen voor jongeren, de Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen (RJJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentiecentra (DC).