Voor straffen en maatregelen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Veiligheid en Justitie straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen (‘gevangenen’) en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

45.000 justitiabelen per jaar

Met 59 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.450 medewerkers is DJI een van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ongeveer 45.000 nieuwe justitiabelen in. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen. Er zijn gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichting (PI) worden genoemd. Er zijn ook speciale inrichtingen voor jongeren, de rijks justitiële jeugdinrichtingen (RJJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentiecentra (DC).