GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. De taak van GGZ Nederland is het bijdragen aan de geestelijke gezondheid van mensen in ons land. Er wordt gestreefd naar een gezonde, sociale en veilige samenleving, die voorziet in de behoeften van elk individu. Zo kan iedereen zich in vrijheid en gezondheid verder ontwikkelen, in harmonie met de eigen omgeving.

Kerndoelen

De agenda van GGZ Nederland is erop gericht de financiƫle en inhoudelijke randvoorwaarden te organiseren om deze gezamenlijke ambitie te verwezenlijken. Om de geestelijke gezondheid te verbeteren, zijn enkele kerndoelen geformuleerd:

  • Een gelijkwaardige plaats voor ieder in de maatschappij;
  • Veerkracht ten behoeve van een zinvol en menswaardig bestaan;
  • Een veilige sociale omgeving;
  • Goede zorg ten behoeve van herstel;
  • Het voorkomen van psychische aandoeningen.

Verbonden in diversiteit

GGZ Nederland is voor haar leden een ondersteunende schakel op het gebied van belangenbehartiging, werkgeverszaken, kwaliteit, innovatie, kennis en informatie. GGZ Nederland wil de wereld van de zorg eenvoudiger maken en meer ruimte creƫren voor passie voor de zorg. Bij GGZ Nederland is iedereen welkom die haar doelen deelt, deze uit wil dragen en daaraan mee wil werken. Dat de leden verschillende manieren kiezen om dat te doen is goed. Samen bewaken en stimuleren ze zo de ruimte en mogelijkheden voor groei en bloei. Samenspraak en wederzijdse hulp zijn hierbij het devies.