Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Ieder jaar geeft de organisatie honderden voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden Halt op maat interventies en projecten aan.

Passende correctie en verbindende partner

Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Daar ligt dan ook primair haar focus. De organisatie beïnvloedt het gedrag van jeugdigen door een snelle, pedagogisch betekenisvolle en normerende correctie. Een correctie die past bij de achtergronden en uitingen van grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers en samenleving ervaren daarbij genoegdoening. Ook zet Halt in op het positief prikkelen en versterken van de eigen pedagogische kracht van mensen uit het sociale netwerk van jeugdigen.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert zij een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.