Halt

Halt richt zich op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Ongeveer 16.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Met de Halt-interventies krijgen jongeren een tweede kans. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit.

Jongeren handelen soms ondoordacht en staan niet altijd stil bij de gevolgen van hun gedrag. Dit kan leiden tot grensoverschrijdend en ook strafbaar gedrag. Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst door van fouten te leren en ze weer goed te maken.

Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft voorlichting op scholen, sportverenigingen en in de wijk. Ook biedt Halt op maat interventies en projecten aan.

Halt is actief waar jongeren actief zijn. Halt is daarom:

  • in verbinding met zowel de justitieketen als met de lokale jeugdpartners: scholen, wijkteams, jeugdinstellingen, sportverenigingen;
  • in ontwikkeling om steeds beter maatwerk te leveren, gericht op:
    • de problemen van de jongere, en;
    • de impact die het gedrag van de jongere heeft op slachtoffers en maatschappij;
  • in control door professionele medewerkers en goede bedrijfsvoering.

Halt-straf

Jongeren kunnen op verschillende manieren bij Halt terechtkomen:

  • door een verwijzing van de politie;
  • door een bijzondere opsporingsambtenaar, zoals een leerplichtambtenaar;
  • via de officier van justitie.

Tijdens een Halt-interventie confronteert Halt de jongere met diens gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige gevolgen heeft.

Rondt een jongere een Halt-straf op een goede manier af? Dan voorkomt de jongere zo een justitiële aantekening. Maar een Halt-straf is niet vrijblijvend. Als een jongere niet meewerkt aan de Halt-straf, komt de jongere alsnog in contact met justitie.

Rol in de strafrechtketen

Als uitvoerende jeugdjustitiepartner wil Halt zo vroeg mogelijk aansluiten bij de jeugdstrafrechtketen. Door deel te nemen aan het begin van het strafproces levert Halt een actieve bijdrage aan de keuze voor een betekenisvolle interventie voor jongeren. Met als doel te voorkomen dat jongeren onnodig met het strafrecht te maken krijgen. Onderdeel hiervan is de aansluiting van Halt op ZSM. Halt is op alle 10 ZSM-locaties aanwezig.

Zie ook