Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. De marechaussee wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

De Marechaussee heeft 3 hoofdtaken:

 • grenspolitietaak;
 • bewaken en beveiligen;
 • internationale en militaire politietaken.

Rol in de strafrechtketen

De Marechaussee heeft de volgende politietaken:

 • Het waken over de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis.
 • De politietaak voor Nederlandse en andere strijdkrachten, en internationale militaire hoofdkwartieren.
 • De politietaak op de luchthaven Schiphol en andere aangewezen luchthavens, en het beveiligen van de burgerluchtvaart.
 • Het verlenen van bijstand en samenwerking met de politie.
 • Het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit.
 • Het uitvoeren van de taken genoemd in de vreemdelingenwet en de politietaken op en nabij de doorlaatposten.
 • Het bestrijden van mensensmokkel en fraude met identiteits- en reisdocumenten.
 • De beveiligingstaken voor De Nederlandsche Bank.