Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum van expertise op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie. Het biedt forensisch-psychiatrische expertise, gericht op het individu en een veilige en gezonde samenleving. De klanten van het instituut zijn enerzijds ketenpartners als het openbaar ministerie en de reclassering, die een onderzoek aanvragen naar de toerekeningsvatbaarheid van verdachten. De andere groep klanten bestaat uit justitiabelen die tijdens hun detentie psychiatrische zorg nodig hebben. Bij het NIFP werken psychiaters, psychologen en juristen intensief samen aan het realiseren van een veilige en gezondere samenleving.

Gedragskundig onderzoek

Op gebied van diagnostiek en behandeling staat NIFP voor een integer en objectief forensisch gedragskundig onderzoek. Hiertoe werkt het instituut volgens een persoonsgerichte benadering van de verdachte, de veroordeelde en de patiënt. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een zorgvuldige rechtsgang en aan een effectieve uitvoering van de justitiële psychiatrische zorg in detentie en recidive vermindering.

Het NIFP is een landelijke dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ondergebracht bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).