Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) biedt expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in detentie. Het NIFP richt zich op het individu en een veilige en gezonde samenleving. Het NIFP is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het NIFP bemiddelt tussen forensisch gedragsdeskundigen enerzijds en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak anderzijds. Deze deskundigen onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken en rapporteren hierover.

Het NIFP biedt psychiatrische behandeling aan mensen die een straf of maatregel opgelegd hebben gekregen van de rechter en in een justitiële inrichting verblijven. Heeft iemand meer zorg nodig dan een justitiële inrichting kan bieden? Dan verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een behandeling.