De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) bevordert een juiste uitoefening van de praktijk door advocaten. Dat doet de organisatie in het belang van een goede rechtsbedeling. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft verschillende taken. Zo stelt de organisatie de regels voor de advocatuur op en draagt ze zorg voor de beroepsopleiding van de advocatuur. Ook behartigt ze de belangen van de advocatuur en de rechtzoekende. Zo levert de Nederlandse Orde van Advocaten een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur. 

Landelijk en lokaal

De NOvA wordt bestuurd door een algemene raad (AR) die bestaat uit 6 advocaten. Het landelijk bureau van de NOva in Den Haag heeft een ondersteunende taak in de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de algemene raad. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 60 medewerkers. Naast de NOvA zijn er 11 (lokale) orden van advocaten. Alle advocaten in Nederland zijn zowel lid van de NOvA, als van de orde van advocaten in hun arrondissement. 

https://www.advocatenorde.nl/