Nederlandse orde van advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Op basis van de Advocatenwet vormen alle advocaten in Nederland gezamenlijk de NOvA. De NOvA komt op voor de toegang tot het recht voor iedereen in Nederland en voor een goede rechtsbedeling aan rechtzoekenden. Ook bevordert de NOvA een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA wordt bestuurd door een algemene raad.

De NOvA heeft verschillende taken, zoals:

  • het opstellen van de beroepsregels voor de advocatuur;
  • het zorg dragen voor de beroepsopleiding;
  • het bevorderen van de kwaliteit van de advocatuur;
  • het ondersteunen van de lokale dekens bij de uitoefening van het toezicht;
  • het toezicht houden op het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens (via het college van toezicht);
  • het bijdragen aan goede tuchtrechtspraak.

Rol in de strafrechtketen

De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Vanuit die rol is de NOvA gesprekspartner voor andere organisaties in de strafrechtketen.

Ook onderhoudt de NOvA contact met de specialisatieverenigingen: