Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor werkt zij samen met politie en andere opsporingsdiensten. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen.

Officier van Justitie

De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Het OM heeft ook de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Zo ziet de instantie erop toe dat boetes worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen goed worden uitgevoerd. Samen met de rechters maakt het OM deel uit van de rechterlijke macht.

De organisatie

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over 10 arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de 10 regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het landelijk parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en bestrijdt het functioneel parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij 1 van de 4 vestigingen van het ressortsparket.

De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging.