(Regio)burgemeesters

In elke eenheid van de nationale politie is een regioburgemeester. De minister van Justitie en Veiligheid wijst de regioburgemeester voor 4 jaar aan. Dat gebeurt op aanbeveling van de burgemeesters in de betreffende regio.
Landelijk functioneert de regioburgemeester als vertegenwoordiger van de gezamenlijke burgemeesters in zijn regio. Het Bureau Regioburgemeesters ondersteunt de regioburgemeesters bij al hun landelijke taken op het gebied van politie en veiligheid.

Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

Regioburgemeesters vertegenwoordigen het gezag over de politie, voor wat betreft de openbare orde en handhaving, in landelijke overleggen. Namens de burgemeesters in hun regio voeren de regioburgemeesters overleg over het beheer van, en de taakuitvoering door, de politie.
De regioburgemeesters en de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal overleggen regelmatig met de minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef van de politie. Dit Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) vindt ongeveer 6 keer per jaar plaats. In het LOVP spreken zij over beheerszaken, zoals de huisvesting en dienstverlening door de politie. Ook vindt overleg plaats over de aanpak van criminaliteit.

Rol in de strafrechtketen

Criminaliteit ondermijnt de lokale samenleving en kan niet meer alleen via opsporing en vervolging worden bestreden. Criminaliteit staat ook niet los van de openbare orde. Politie, Openbaar Ministerie en Bestuur moeten daarom samenwerken om veiligheidsproblemen aan te pakken.

Ook andere partijen zoals woningcorporaties, scholen en de Belastingdienst spelen daarbij een rol. Gemeenten hebben een regierol voor de aanpak van onveiligheid in hun gemeenten. Deze rol schuift steeds meer naar het snijvlak van openbare orde en criminaliteit.

Huidige regioburgemeesters

De burgemeesters van de volgende gemeenten zijn regioburgemeester:

  • Amsterdam;
  • Den Haag;
  • Eindhoven;
  • Groningen;
  • Haarlem;
  • Maastricht;
  • Nijmegen;
  • Rotterdam;
  • Tilburg;
  • Utrecht.