CIO-Beraad Strafrechtketen

Het CIO-Beraad SRK (CIOB) is onderdeel van het  Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategische beraad, het Informatieberaad (IB) is de opdrachtgever van het DDS en het voorportaal van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) voor het onderwerp informatievoorziening. 

Het CIOB richt zich op het realiseren van de door het IB jaarlijks vastgestelde digitaliseringsdoelen binnen de gestelde financiële kaders. Het CIOB zorgt ervoor dat deze doelen tijdig en effectief worden behaald. In het Ketenjaarplan legt zij de hieraan gerelateerde portfolio van IV-projecten, -programma’s en te realiseren voorzieningen vast. Daarbij werkt het CIOB vanuit een inhoudelijk ketenperspectief en neemt zij het IV-verandervermogen van de partners en de keten in ogenschouw.

Het CIO-Beraad Strafrechtketen komt maandelijks bij elkaar. Er wordt gewerkt met een roulerend voorzitterschap. Op dit moment is Jan Willem Duijzer, CIO bij de Rechtspraak, de voorzitter.

Samenstelling CIO-Beraad Strafrechtketen

 • Jan Willem Duijzer (voorzitter), de Rechtspraak
 • Esther Woudenberg, politie
 • Henk Klapwijk, Openbaar Ministerie
 • Emine Özyenici, Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Hennie Brands, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Jurjen Folkersma, Justid
 • Menso Appeldorn, Centraal Justitieel Incassobureau
 • Leo Peereboom, Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Arie Franke, Openbaar Ministerie
 • Jan Rinkel, de Rechtspraak
 • Wim Wichers, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Sander Zwienink, Keteninformatievoorzieningen Directie Strafrechtketen
 • Nicole Zwart, Ketenbureau Directie Strafrechtketen

Ondersteuning: 

 • Adrie van Bijsterveldt, Politie (Adviseur)
 • Machiel Crielaard, Duurzaam Digitaal Stelstel (Secretaris)