Overleggen

Binnen de Strafrechtketen zijn diverse overleggen, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Samen vormen zijn het bestuur van de strafrechtketen.

Klik op de onderstaande link voor de agenda met daarin de overlegdata van alle gremia.