Informatieberaad (IB)

Het Informatieberaad (IB) is het bestuurlijk gremium binnen het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) dat opdracht geeft tot realisatie van de gemeenschappelijke digitaliseringsdoelen zoals door het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) zijn vastgesteld. Het ketenperspectief en het ketenbelang staan hierbij centraal. Het Informatieberaad is ook het voorportaal van het BKB voor het onderwerp informatievoorziening. Het Informatieberaad wordt grotendeels gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK). Het Informatieberaad wordt ondersteund door een secretaris.

Overleg Informatieberaad

Het Informatieberaad komt zes keer per jaar bij elkaar.

Samenstelling Informatieberaad

Het Informatieberaad bestaat uit:

  • Henk Geveke, voorzitter, lid Korpsleiding Politie en portefeuillehouder technologie en innovatie
  • Frederieke Damme, lid College van procureurs-generaal
  • Henkjan Derks, directeur Bedrijfsvoering & ICT Centraal Justitieel Incassobureau 
  • Calluna Euving, lid Raad voor de Rechtspraak
  • Michel Groothuizen, plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen 
  • Michiel de Ridder, directeur Directie Strafrechtketen
  • Rémy van Leest, president rechtbank Gelderland
  • Ric de Rooij, plaatsvervangend Secretaris-Generaal Justitie en Veiligheid
  • Nicole Zwart, Ketenbureau Directie Strafrechtketen

Ondersteuning:

  • Vanessa Los, secretaris

Contact met het Informatieberaad

U kunt via mail contact opnemen met het Informatieberaad.