Hello & goodbye: wisseling programmadirectie Digitalisering Strafrechtketen

Foto Douwe Leguit
Douwe Leguit

Na twee en een half jaar is het voor Douwe een goed en logisch moment om te stoppen als waarnemend programmadirecteur PDSK. Zoals jullie wellicht weten heeft hij eind oktober zijn werkzaamheden afgerond bij PDSK en is hij gestart bij Financiën bij het programma Informatie Op Orde. Een logisch moment, omdat de keten de volgende stap zet naar een Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) en minder wil steunen op het programma. Een goed moment, om ruimte te geven aan nieuwe collega’s die met frisse energie de ketenpartners zullen helpen bij het realiseren van het DDS. Per 1 november start Hans Timmermans als kwartiermaker DDS* en per 1 december start Cecile van den Brandt voor de dagelijkse aansturing en de afronding van het programma PDSK. We zijn erg blij dat zij de strafrechtketen komen versterken op deze thema’s.

Programma’s hebben de aanjaagrol en zijn dan ook een buitenboordmotor om (in dit geval) de strafrechtketen te helpen voortgang in de digitalisering te boeken. De strafrechtketen is een complexe en uitdagende omgeving om in te werken, met zijn eigen dilemma’s en uitdagingen. Zoals de wijze waarop rechtsstatelijkheid direct invloed heeft op hoe informatievoorziening ingericht dient te worden. Noodzakelijk voor onze rechtsstaat, maar daarmee ook meteen een zoektocht hoe dit het beste ingevuld kan worden. Het programma heeft op verzoek van het OGB gestuurd op wat voor het realiseren van goede informatievoorziening belangrijk is. Hopelijk komt het nu meer in balans en zal de business meer leidend zijn bij het vervolg. De opgaves die op dat vlak in het verschiet liggen, zoals het nieuwe wetboek strafvordering, zijn uitdagend.

Afbeelding Cecile van den Brandt
Cecile van den Brandt

We zitten nu dus in de fase dat de keten zelf het stokje overneemt om de samenwerking op informatievoorziening verder vorm te geven. Hans en Cecile gaan in opdracht van het OGB aan de slag om de keten hierbij te ondersteunen. Dat doen ze natuurlijk niet alleen, maar samen met de betrokkenen uit de keten, zoals de CIO’s, de businessvertegenwoordiging, de ArchitectuurRaad en PortfolioRaad, het programma Ketenvoorzieningen en de projectleiders in het veld. Een grote opgave! Gelukkig zorgt een heel team van collega’s de komende periode voor de continuïteit en ondersteuning van hen. Douwe wenst de betrokkenen succes bij de uitvoering en zal de ontwikkelingen met veel interesse blijven volgen!

Quote Douwe Leguit: Bedankt voor de enerverende periode waarin we samengewerkt hebben aan de verdere digitalisering van de strafrechtketen!

*Hans Timmermans heeft besloten per 4 april 2022 zijn functie als kwartiermaker Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) over te dragen. Cecile van den Brandt, Programmamanager Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK), neemt zijn rol tijdelijk over naast haar werk als programmamanager.