CIO-Beraad Strafrechtketen in oprichting

Begin 2022 is het CIO-Beraad Strafrechtketen in oprichting van start gegaan. Het CIO-Beraad is onderdeel van het te vormen Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) De kern van besturing, besluitvorming, coördinatie en realisatie binnen het DDS wordt gevormd door het Bestuurlijk ketenberaad (BKB), het Informatieberaad (IB) en het CIO-Beraad. Tijd voor een nadere kennismaking met het CIO-Beraad. Aan het woord is Aart van der Vlist, directeur Informatievoorziening en Chief Information Officer (CIO) bij de politie. Aart is lid van het CIO-beraad SRK i.o., praat ons bij.

Aart van der Vlist
Aart van de Vlist

Gewoon begonnen

“Het CIO-Beraad is ontstaan door een besluit van het Opdrachtgevers Beraad (OBG) in juni vorig jaar. Toen het OGB omgedoopt werd op 1 januari 2022 naar het Informatieberaad (IB) is ook het CIO-Beraad van start gegaan. Er werd zoveel gepraat over ons als CIO’s en er was de concrete vraag voor het opstellen van het ketenjaarplan, dus zijn we gewoon begonnen. We hebben een vergaderschema gemaakt en we zijn aan de slag gegaan. We werken met een roulerend voorzitterschap. Op dit moment is Erik van der Made, CIO Openbaar Ministerie, onze voorzitter. Het ketenjaarplan 2022 is een paar weken geleden geaccordeerd in het IB."

Nog niet formeel

"Er ligt een eerste opzet voor het instellingsbesluit van het CIO-Beraad. Deze wordt binnenkort besproken in de vergadering, maar nu ligt er nog niks vast. Eigenlijk zijn we officieel nog niks, maar we zijn al wel aan het werk en in mijn ogen werkt het. Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategische beraad, het IB is het beraad waarin strategie wordt omgezet naar IV vraagarticulatie en het CIO-Beraad moet zorgen dat het uitgevoerd wordt binnen de scope IV."

Bij elkaar in de keuken kijken

"We werken steeds preciezer uit waar we van zijn. Iedereen is het eens over een ketenjaarplanning, maar over andere vraagstukken moeten en gaan we nog een mening vormen. Dit doen we in nauwe samenwerking met alle stakeholders zoals het IB, het BKB en de Directie Strafrechtketen. Wat we in ieder geval willen is veel meer bij elkaar in de keuken kijken. Je kunt het wel hebben over wat er bij de verschillende ketenpartners gebeurt, maar we moeten kijken of we daar samen ook een mooie brug mee kunnen bouwen. Dat hebben we tot nu toe te weinig gedaan. Dat kan heel eenvoudig door het te agenderen en elkaar regelmatig bij te praten en mee te nemen. We focussen ons vaak teveel op de brugdelen die tot nu toe gefinancierd worden vanuit de gelden van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK)."

Drive om te digitaliseren

"We hebben bij het CIO-Beraad heel veel drive om de strafrechtketen verder te digitaliseren. Ik wil me vooral focussen op de bal en zorgen dat we dingen verder brengen in het belang van de strafrechtketen. Humor helpt daarbij en maakt de zaak luchtiger, daar ligt onder andere mijn kracht. Om in termen van de politie te blijven: wij stappen naar voren als anderen het moeilijk vinden. We zijn met de goede dingen bezig, maar we zijn nog lang niet ver genoeg."

Over Aart

Aart werkt sinds juni 2021 bij de Politie. Daarvoor werkte hij als CIO bij het UWV. Zijn roots liggen in de zakenwereld. Aart over zijn drive: “Het is gaaf om de IV in het publieke domein verder te helpen. De politie is weliswaar groots, meeslepend en belangrijk, maar ze werkt in veel ketens samen om het goed te doen op het gebied van veiligheid, georganiseerde criminaliteit en ondermijning, ook internationaal. De strafrechtketen is een keten die supergoed moet lopen. Als je als slachtoffer betrokken bent bij een strafzaak, wil je niet dat de doorlooptijd oploopt tot twee jaar. De efficiency in de keten, processen soepel door die keten heen laten lopen en partners die elkaar weten te vinden, dat drijft mij om hier tijd en energie in te stoppen. Ik zie dat we daarin nog een hele weg te gaan hebben met elkaar, maar ook dat we goed op weg zijn.”