Uitnodiging: Introductie Ketendoelarchitectuur

De collega's van de Architectuurraad Strafrechtketen verzorgen in maart een 'Introductie Ketendoelarchitectuur'. Een sessie van 2 uur waarin in vogelvlucht wordt verteld over de belangrijkste onderdelen van de Ketendoelarchitectuur (KDA).

Doelgroep: collega’s, betrokken bij vernieuwingstrajecten

De Ketendoelarchitectuur helpt de ketenpartners met het inrichten van een steeds betere samenwerking met een heldere rolverdeling en daarbij horende informatiepositie, het geeft kaders aan projecten en het helpt met de randvoorwaarden voor een toekomstvaste en flexibele inrichting. Daarom werken programma’s en projecten met de KDA in het samenwerkingsverband Duurzaam Digitaal Stelsel. Vragen zijn dan bijvoorbeeld: “Wat staat er precies in die KDA?” en “Hoe kunnen we het gebruiken in ons project?”

Inhoud: waarom, hoe en wat kun je ermee

Tijdens de introductiesessie wordt uitgelegd: waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, hoe je ermee aan de slag kunt in projecten of programma’s, en wat de Architectuurraad Strafrechtketen hierbij kan betekenen. Later dit jaar worden er nog verdiepingssessies aangeboden. 

Ben jij betrokken bij verandertrajecten in de keten?

Een goede samenwerking in de keten komt niet vanzelf. De partners in de keten maken daarvoor duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden en over diensten die ze aan elkaar leveren.  De organisatie inrichting, processen en informatiepositie worden hierop afgestemd en de benodigde Informatie Voorziening (IV) wordt ingericht zodat goede samenwerking mogelijk is. Als je betrokken bent bij verandertrajecten in de keten, merk je dat zelfs kleine veranderingen een grote impact kunnen hebben op de manier waarop de samenwerking is vorm gegeven. Daarover gaan wij hebben.

Aanmelden

Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan de KDA-introductie. Meld je zo snel mogelijk aan via ArchitectenSRK@minjenv.nl, dan sturen wij een datumprikker voor een sessie in maart.