Start pilot geluidsopname zitting

De rechtbank Limburg en het gerechtshof 's-Hertogenbosch zijn op 1 november gestart met het experimenteren met het maken van geluidsopnames van een strafzitting. De opname van de zitting met een bijbehorend verkort proces-verbaal vervangt dan het klassieke proces-verbaal. Deze proef maakt onderdeel uit van de Innovatiewet Strafvordering, die op 1 oktober 2022 in werking is getreden.

Waarom deze proef?

De innovatiewet heeft als doel om, vooruitlopend op de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, nu al enkele voorgenomen onderdelen uit het nieuwe Wetboek in de praktijk te testen. Met deze pilot wordt in de praktijk gekeken naar wat het effect is een geluidsopname van de strafzitting en dat die opname met een verkort proces-verbaal vervolgens in het dossier komt. De pilot moet uitwijzen wat dit betekent voor de kwaliteit van het strafproces en de juridische waarborgen. Ook wordt gekeken wat de technische en organisatorische consequenties zijn. De pilot is gestart op 1 november 2023 en geldt alleen voor zittingen van de meervoudige kamer.

Brigitte van Wijmen, senior gerechtsjurist/senior adviseur bedrijfsvoering bij de Rechtbank Limburg over de start:  “Na een lange, technische voorbereiding gaan we eindelijk echt beginnen! Uniek dat we in het wetgevingstraject een nieuwe regeling eerst mogen uitproberen en we met de uitkomst daarvan het wetgevingstraject kunnen beïnvloeden. Ik ben heel benieuwd wat dit voor de praktijk gaat betekenen. We gaan de pilotzaken met grote aandacht volgen.”  

"Uniek dat we in het wetgevingstraject een nieuwe regeling eerst mogen uitproberen en we met de uitkomst daarvan het wetgevingstraject kunnen beïnvloeden."

Evaluatie

De ervaringen van de advocatuur en het Openbaar Ministerie zijn ook van groot belang voor de evaluatie van deze pilot. Dit wordt via enquêtes en groepsinterviews verzameld. De verzamelde gegevens gaan naar het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het WODC evalueert de inzichten in bijvoorbeeld de werklasteffecten en financiële gevolgen van de nieuwe regelingen. Dit kan leiden tot aanpassingen of aanvullingen van de regelingen, het beleid en de werkwijzen. 

“Ik ben blij om te zien dat we na alle voorbereidingen er klaar voor zijn om de AVR-pilot goed te laten verlopen.", aldus Sam van den Akker, senior gerechtsjurist en projectleider bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. "Samen maken wij er een succes van!”

Geluidsopnameapparatuur