Jaarplan 2022 Directie Strafrechtketen

Ieder jaar stelt de Directie Strafrechtketen (DSK) een jaarplan op. Het jaarplan geeft inzicht aan de ketenpartners over de activiteiten van de directie en wordt vastgesteld door het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB).