Ketenjaarplan DDS 2024

Verdergaande digitalisering van de strafrechtketen is belangrijk voor een optimale strafrechtspleging, een betere dienstverlenging aan de burger en een betere ondersteuning van de professional in de keten. In het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) werken partijen aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners in de strafrechtketen. Recent is het Ketenjaarplan 2024 opgesteld. Op hoofdlijnen staat hierin welke activiteiten en projecten de strafrechtketen in 2024 prioriteert op het gebied van de informatievoorziening (IV).