224 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie op tussenevaluatie ZSM-werkwijze

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig, een tussenevaluatie van de ...

Rapport | 06-07-2016

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over versterking prestaties strafrechtketen

Minister van der  Steur (VenJ) stuurt een afschrift van de voortgangsbrief, inclusief bijlagen, over de strafrechtketen van 6 ...

Rapport | 06-07-2016

Kamerbrief over onderzoek over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar forensische zorgtrajecten in het ...

Rapport | 27-06-2016

TK Bijlage Onderzoeksrapport Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen Samenvatting

Rapport | 27-06-2016

Onderzoeksrapport Forensiche zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek in 6 penitentiaire inrichtingen naar signalering, indicatiestelling en ...

Rapport | 27-06-2016

Beantwoording Kamervragen over Rapport 'Pre trial detention in Netherlands legal principles versus practical reality'

Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Recourt (PvdA) over het rapport 'Pre-trial detention in the ...

Rapport | 20-06-2016

Factsheet Monitor Veelplegers 2016

Het factsheet geeft trends weer in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014.

Rapport | 17-06-2016

Rapport Monitor Veelplegers 2016

Het rapport geeft een methodologische onderbouwing voor de overgang van de oude naar de nieuwe definitie van 'zeer actieve ...

Rapport | 17-06-2016

Kamerbrief over ISD-maatregel

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de duur van de  Inrichting voor ...

Rapport | 17-06-2016

Kamerbrief over kostenaspect NRGD

Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het kostenaspect van het Nederlands Register Gerechtelijk ...

Rapport | 13-06-2016