ZSM-aanpak

Veelvoorkomende criminaliteit zoals (winkel)diefstal, vernieling of zakkenrollerij zorgt voor veel overlast. Voor deze lichte misdrijven is de ZSM-aanpak ontwikkeld. Het doel van deze werkwijze is om zorgvuldig, snel en op maat te reageren op criminaliteit. En om hierbij rekening te houden met de wensen van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte.

Bij de ZSM-aanpak wordt in elke zaak maatwerk geleverd via een aanpak die recht doet aan de belangen van de dader, het slachtoffer en de maatschappij. Daarbij is het ook van belang dat daders en slachtoffers snel duidelijkheid krijgen over het vervolg van de zaak.

ZSM-netwerk

In het ZSM-netwerk werken meerdere organisaties met elkaar samen, dit zijn:

  • Halt;
  • Openbaar Ministerie;
  • Politie;
  • Raad voor de Kinderbescherming;
  • Slachtofferhulp Nederland;
  • de 3 reclasseringsorganisaties (3RO):  Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering,  Reclassering Nederland en  Stichting Verslavingsreclassering GGZ.

Daarnaast werken ook andere organisaties en netwerken mee, zoals de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en), de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Veilig Thuis en de GGZ.

Gelijktijdig samenwerken aan een strafzaak

Deze organisaties werken op 10 verschillende locaties in Nederland met elkaar samen aan strafzaken. De organisaties werken niet ná elkaar, maar gelijktijdig aan een zaak. Dat doen ze 7 dagen per week, 14 uur per dag. Samen bekijken ze wat de beste oplossing is voor zowel het slachtoffer als de dader. De aanwezigheid van meerdere ketenpartners op een ZSM-locatie bevordert de onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking.

Snel en afgewogen besluit

Op een ZSM-locatie kan de officier van justitie snel beslissen wat er met de zaak gebeurt. Hierbij houdt de officier van justitie rekening met adviezen van de organisaties in het ZSM-netwerk. Maar ook met de wensen en schade van het slachtoffer en de omstandigheden van de verdachte. Zo kan de officier van justitie een afgewogen besluit nemen over de best passende straf of afdoening.

Landelijk bestuur VvE ZSM

De ZSM-aanpak is een structurele manier van werken geworden. Om ervoor te zorgen dat ZSM effectief en efficiënt blijft werken, is er een landelijke stuurgroep. Deze stuurgroep heet de Vereniging van Eigenaren (VvE ZSM). 

10 ZSM-locaties

ZSM Amsterdam

Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam

ZSM Den Haag

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

ZSM Limburg

Prins Bisschopsingel 53, 6212 AB Maastricht

ZSM Midden-Nederland

Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht

ZSM Noord-Holland

Koudenhorn 2, 2011 JC Haarlem

ZSM Noord-Nederland

Rademarkt 12, 9711 CV Groningen

ZSM Oost-Brabant

Statenlaan 41, 5223 LA ’s-Hertogenbosch

ZSM Oost-Nederland

Storminkstraat 2, 7418 GJ Deventer

ZSM Rotterdam

World Port Center, Wilhelminakade 901, 3072 AP Rotterdam

ZSM Zeeland West-Brabant

Stationslaan 14, 4815 GW Breda