Mijlpalen

Vanaf 2014 wordt gewerkt aan een nieuw Wetboek van Strafvordering. Daarin wordt nauw samengewerkt met de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, het openbaar ministerie, de Rechtspraak en de advocatuur. Alle stappen in het traject zijn samen gezet; van ideevorming tot de informele en formele consultatie. 

Het proces kent vele mijlpalen. Hieronder een overzicht van de meest recente mijlpalen. 

Recente mijlpalen wetgevingsproces