Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties. Deze organisaties vallen onder de Jeugdwet.

Jeugdzorg Nederland:

  • behartigt de belangen van haar leden;
  • treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen;
  • draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd.

Leden van Jeugdzorg Nederland

Leden van Jeugdzorg Nederland zijn:

  • Gecertificeerde instellingen. Deze instellingen bieden jeugdbescherming en jeugdreclassering.
  • Jeugd- en opvoedhulporganisaties. Deze organisaties bieden diverse vormen van jeugdhulp, zoals pleegzorg en jeugdzorgplus.
  • Organisaties die zelf geen jeugdzorg bieden, maar wel nauw met de zorg voor jeugd zijn verbonden.

Jeugdreclassering

Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) begeleidt de jeugdreclassering jongeren tot aan de strafzitting. Ook adviseert de jeugdreclassering de RvdK over een strafadvies. Daarnaast begeleidt de jeugdreclassering jongeren die geschorst worden uit voorlopige hechtenis op verzoek van de Officier van Justitie (Openbaar Ministerie).

Naast begeleiding houdt de jeugdreclassering ook toezicht op de schorsingsvoorwaarden. Daarbij kan de jeugdreclassering elektronische controle toepassen. Dat is een hulpmiddel om te controleren of de jongere zich aan de afspraken houdt.

Op verzoek van de rechtbank begeleidt de jeugdreclassering gestrafte jongeren tijdens de proeftijd (maximaal 2 jaar), en rapporteert herover aan de justitiƫle autoriteiten. Ook na afloop van een detentie of PIJ-maatregel kan de jeugdreclassering ondersteuning bieden.