Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Tot de leden van Jeugdzorg Nederland behoren ca. 50 organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp, ongeveer 15 Gecertificeerde Instellingen en zo’n 15 andere organisaties die binnen de Jeugdzorg-cao volgen. Al deze organisaties vallen onder de Jeugdwet.

Brancheorganisatie

Net als andere brancheorganisaties in ons land komt Jeugdzorg Nederland op voor de collectieve belangen van haar leden. Ze oefent invloed uit op relevant beleid en communiceert over het werk van de sector. Jeugdzorg Nederland voert werkgeverstaken uit en helpt haar leden bij het verbeteren van de kwaliteit van hun zorgtaken.

Eén kind, één gezin, één plan

Kinderen en opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen worden integraal begeleid totdat maximaal haalbare participatie in de maatschappij bereikt is op basis van één kind, één gezin, één plan. Zo’n integraal antwoord op een ongedeelde zorgvraag vereist een eenvoudige, toegankelijke zorg voor jeugd die sterk is in samenwerkingsverbanden en ondersteund wordt door één financieringsstroom. De kerntaken van Jeugdzorg Nederland vormen als het ware het eigen kompas voor de dagelijkse praktijk. De onderstaande waarden vormen hierbij de leidraad: betrouwbaar; belangenbehartiger; professioneel en strategisch.