Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) het kind en de ouders te zoeken naar de beste oplossing. Als het nodig is vraagt de RvdK de rechter om in te grijpen en adviseert de RvdK gerechtelijke instanties. De RvdK geeft de betrokken partijen een onafhankelijk advies. Daarbij draait het altijd om het belang van het kind.

Rechten van het kind

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Ouders zijn hier verantwoordelijk voor. Maar soms lukt het ze niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen. Ook niet met steun van het sociale netwerk en hulpverlening. Als een kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, neemt de RvdK maatregelen om de rechten van het kind te waarborgen.

Beste oplossing voor het kind

De RvdK helpt wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De RvdK onderzoekt hun (gezins)situatie en adviseert over de beste oplossing voor het kind. Misschien kunnen ouders zelf de situatie van hun kind verbeteren als ze de juiste hulp krijgen. Dat is beter voor het kind en de ouders. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Rol in de strafrechtketen

De RvdK werkt nauw samen met andere organisaties. Samen vormen zij een keten waarbinnen de kindzaken afgehandeld worden.

Voor strafzaken werkt de RvdK samen met partners in de strafketen en in de zorgketen. Voor sommige jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, is de combinatie van straf en zorg de beste oplossing.