Een kind dat ernstige schade dreigt op te lopen heeft recht op een onafhankelijk advies. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt namens de overheid samen met het kind, gezin en het sociale netwerk wat effectief is om het kind veilig te laten opgroeien. De Raad voor de Kinderbescherming geeft advies en vraagt zo nodig aan de rechter om in te grijpen.

Rechten van het kind

Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. Dat vermeldt het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ouders zijn verantwoordelijk om uitvoering te geven aan dit recht. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van voorzieningen van de overheid, zoals onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. Soms lukt het ouders niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen. Ook niet met steun van het sociale netwerk en de hulpverlening. Als het kind daarbij ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om maatregelen te vragen. Maatregelen die de rechten van het kind waarborgen.