Het NFI voorziet nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid van betrouwbare informatie uit sporen. Zo bevordert het NFI het optimaal functioneren van de rechtshandhaving en rechtspleging vanuit een focus op natuurwetenschappelijke informatieposities. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) streeft ernaar de meest innovatieve en klantgerichte leverancier van forensische producten en diensten te zijn. Het NFI is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Continu investeren in kennis en innovatie

Het NFI gebruikt een breed scala aan technische en (natuur)wetenschappelijke methoden, technieken en expertisegebieden. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. De drie kernafdelingen van het NFI zijn Forensisch zaakonderzoek, Research & Development en het Kennis- en expertisecentrum. Het NFI werkt voor het openbaar ministerie, rechtbanken, politie en bijzondere opsporingsdiensten.

https://www.forensischinstituut.nl/