Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) streeft ernaar de meest innovatieve en klantgerichte leverancier van forensische producten en diensten te zijn. Het NFI voorziet nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid van betrouwbare informatie uit sporen. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Rol in de strafrechtketen

Het NFI is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor ketenpartners en opdrachtgevers voert het NFI zaakonderzoek uit, verzorgt het educatie en werkt het continu aan innovatie. Het NFI werkt vraaggestuurd. Dat betekent dat er met ketenpartners en opdrachtgevers wordt afgestemd over de behoeften die er zijn en de wijze waarop deze kunnen worden ingevuld. Het NFI is daarbij onpartijdig.

Daar waar dat in het belang is voor ketenpartners en opdrachtgevers, kan het NFI onderzoek uitbesteden aan derden. Deze samenwerkingspartners worden zorgvuldig geselecteerd. Ze voldoen aan de hoogste eisen en het NFI staat in voor de kwaliteit van het onderzoek dat ze verrichten.