Ralf van der Pijl aan de slag als ketenmarinier

Vanaf maart 2019 gaat Ralf van der Pijl van start als ketenmarinier van het Ketenpact Oost-Brabant. De doorlooptijden in de strafrechtketen moeten worden teruggebracht. Ralf wordt dan ook aangesteld om de huidige en hardnekkige knelpunten in de strafrechtketen aan te pakken. Hiervoor gaat hij aan de slag met het opzetten, aanjagen en ondersteunen van (innovatieve) pilots voor de werkprocessen waarbij meerdere ketenpartners betrokken zijn.

Ketenpact Oost-Brabant

Eind november 2018 hebben de ketenpartners van de strafrechtketen in Oost-Brabant de handen ineengeslagen om samen de doorlooptijden te verkorten. Het arrondissementsparket, de directie strafrechtketen, het hof, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, de reclassering en het ressortsparket hebben toen het Ketenpact getekend. Daarin is afgesproken om samen te werken en te investeren in het verkorten van de doorlooptijden, zonder afbreuk te doen aan de individuele taak en positie van elke afzonderlijke ketenpartner. De ketenmarinier speelt hierin een verbindende rol.

Over Ralf van der Pijl

Momenteel werkt Ralf van der Pijl nog bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De afgelopen 2 jaar als stafmedewerker kwaliteit, daarvoor werkte hij in de juridische ondersteuning bij de afdeling strafrecht. Eind 2016 maakte hij de bewuste keuze om niet meer rechtstreeks betrokken te zijn bij het primaire proces, maar om zich meer te gaan richten op processen om verbeteringen van de grond te krijgen. Hij maakte toen de overstap naar de functie van stafmedewerker en startte ook met een studie bestuurskunde. In die studie is veel aandacht voor ketensamenwerking en de rol daarin van een procesregisseur.

Buitenkans

Dat lange doorlooptijden schadelijk zijn, heeft Ralf in zijn tijd bij de afdeling strafrecht van dichtbij ondervonden. Hij wil zich graag inzetten om de doorlooptijden te verkorten en twijfelde dan ook geen moment om te reageren op de belangstellingsregistratie voor ketenmarinier.

Ralf: “Het is een buitenkans om met vrijwel alle ketenpartners in het strafproces te werken aan het gezamenlijke probleem. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en een actieve rol te kunnen gaan spelen bij het verkorten van de doorlooptijden. Zodra een en ander concreet wordt, bijvoorbeeld als de analyse is afgerond of de pilots bekend zijn, dan houden we je op de hoogte.”