Johan Bac nieuwe algemeen directeur Reclassering Nederland

Nieuwsbericht Reclassering Nederland 27 februari 2018: Johan Bac wordt per ‪1 juni 2018 de nieuwe algemeen directeur van Reclassering Nederland. Hij volgt Sjef van Gennip (67) op die de organisatie ruim dertien jaar leidde en nu met pensioen gaat.

Liesbeth Spies, voorzitter raad van toezicht Reclassering Nederland: “We zijn zeer verheugd met de benoeming van de heer Bac. In het licht van de ambities van Reclassering Nederland hebben we met zijn persoonlijkheid, ervaring en netwerk een algemeen directeur gevonden die zeer goed in staat is de verbinding te leggen met de werkvloer en om de positie van de reclassering, ook binnen het lokaal sociaal domein, verder te versterken. Tegelijkertijd zijn we Sjef van Gennip zeer erkentelijk voor de betrokken en deskundige wijze waarop hij de organisatie al die jaren heeft geleid en gerepresenteerd.”

“De reclassering doet ertoe"

Bac (48) over zijn benoeming: “De reclassering doet ertoe. Ik verheug me erop van start te gaan bij Reclassering Nederland. De medewerkers van de reclassering staan elke dag met één been in de strafrechtketen en tegelijkertijd met één been midden in de samenleving. Het is een voorrecht om straks samen met deze gedreven professionals een bijdrage te leveren aan een veiliger Nederland.”

Lange ervaring binnen de strafrechtketen

Mr. dr. J.R. (Johan) Bac werkte na zijn rechtenstudie en promotie op verschillende plaatsen binnen de strafrechtketen, hoofdzakelijk bij het OM en met oog op zijn opleiding tot officier van justitie ook bij de rechtspraak en de politie. Als officier en hoofdofficier werkte hij intensief samen met alle partijen in de strafrechtketen en lokaal bestuur. Tot 2016 was Johan Bac hoofdofficier van justitie in het arrondissement Midden-Nederland. Vanaf 2016 werd hij vanuit het OM voor twee jaar gedetacheerd als directeur Strafrechtketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid met als opdracht het versterken van de ketensamenwerking en de prestaties van de strafrechtketen.

Johan Bac, Directeur Strafrechtketen
Beeld: Jeroen Bouman
Johan Bac, Directeur Strafrechtketen