Reclassering Nederland

Het doel van Reclassering Nederland is het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat doen ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen. En door daders of verdachten te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken ze samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten. Reclassering Nederland is een zelfstandige stichting die bijna volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Reclassering Nederland heeft verschillende taken:

  • Adviseren van de rechtbanken en het Openbaar Ministerie over daders en verdachten. Als de rechter of de officier van justitie meer over een dader of verdachte willen weten, brengt Reclassering Nederland een adviesrapport uit. In het advies staat de visie van Reclassering Nederland op de gebeurtenissen, omstandigheden van de verdachte, een risicoanalyse en een advies om herhaling te voorkomen.
  • Begeleiden en controleren van mensen die onder toezicht staan. Daarbij wordt zo nodig Elektronische Controle ingezet.
  • Uitvoeren van werkstraffen en gedragstrainingen.
  • Doorverwijzen van verdachten en veroordeelden naar forensische zorg.

Rol in de strafrechtketen

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, onderhoudt Reclassering Nederland goede contacten met partners in de zorg- en strafrechtketen. Zoals gemeenten, politie, justitie, Veilig Thuis, gevangeniswezen en forensische zorg.

Binnen de strafrechtketen neemt de reclassering een unieke plaats in. Vanaf het moment van aanhouding tot en met de terugkeer in de maatschappij is Reclassering Nederland betrokken bij een dader of verdachte.

3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisaties (3RO).
Naast Reclassering Nederland zijn dat: