Reclassering Nederland werkt aan een veilige samenleving. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zet deze organisatie in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doet ze door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten en toe te zien op een goede en snelle uitvoering van werkstraffen.

Voor gedragsverandering

Met harde en zachte hand motiveert Reclassering Nederland daders en verdachten hun gedrag te veranderen. Daar heeft de samenleving recht op. En daar hebben veroordeelden of verdachten baat bij. Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Je verantwoordelijk opstellen is aan te leren. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Rekening houdend met de risico’s voor de samenleving. En controlerend waar nodig.

3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisaties (3RO).
Naast Reclassering Nederland zijn dat:

Zie ook