Wetsvoorstel Wetboek van Strafvordering ingediend

Na bijna tien jaar van voorbereiding is vandaag het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering ingediend bij de Tweede Kamer. Het gaat om de Boeken 1 tot en met 6 van het nieuwe wetboek.

Doelen

Het nieuwe wetboek heeft als doel:

  • de wet toegankelijker en overzichtelijker te maken, waarbij de jurisprudentie is gecodificeerd;
  • de opsporingsbevoegdheden te vereenvoudigen en de actualiseren;
  • de rechtspositie van verdachten en slachtoffers te verduidelijken en op sommige punten te versterken;
  • een digitaal strafproces te faciliteren en; 
  • bij te dragen aan een voortvarende procesgang en betere voorbereiding van de rechtszitting.

Uniek wetgevingsproject

Doordat vanaf het eerste begin nauw is samengewerkt met de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke Marechaussee, het openbaar ministerie, de Rechtspraak en de advocatuur, is het een uniek wetgevingsproject geworden. Alle voorstellen zijn met deze partners voorbereid. Daarnaast is ook de wetenschap betrokken. Deze werkwijze heeft gezorgd voor een hoge kwaliteit van het wetsvoorstel, wat goed uitvoerbaar is in de praktijk en kan rekenen op draagvlak in de strafrechtketen.

Wetgevingstraject gaat verder

Na deze mijlpaal gaat het werk aan het nieuwe wetboek verder. Allereerst wordt de komende periode gewerkt aan de vaststellingswet voor de Boeken 7 en 8. Deze boeken zijn enkele jaren al gemoderniseerd. Deze Boeken worden aangepast aan de structuur en terminologie van het nieuwe wetboek zodat dit in lijn is met de Boeken 1 tot en met 6. Klik hier voor meer informatie over het hele wetgevingstraject.

Wetboek van Strafvordering