Rapport De toekomst van de strafrechtspleging (Commissie-Van den Emster)

Het rapport De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking, is in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de Rechtspraak opgesteld. Het rapport is opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Erik van den Emster, ex-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Op 30 maart 2017 is het rapport gepresenteerd.

Rapport De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking (Rapport Van den Emster)