Politie

De politie is er voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren.

Missie van de politie

De missie van de politie luidt:

Onveranderd is de politie waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd en ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen.

De politie wil deze missie bereiken door:

  • vertrouwen te wekken door de manier waarop zij resultaten bereiken;
  • in elke situatie alert en slagvaardig op te treden;
  • betrokken en daadkrachtig te helpen, de-escalerend te werken en waar nodig geweld te gebruiken;
  • intensief samen te werken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid;
  • te leren en te innoveren;
  • één korps te zijn: van wijk tot wereld.

Rol in de strafrechtketen

De politie is, met het opnemen van aangiften, het startpunt van de strafrechtketen. Bij voldoende opsporingsindicaties start de politie een opsporingsonderzoek in samenwerking met het Openbaar Ministerie.

Daarnaast werkt de politie mee aan de digitalisering in de strafrechtketen en de digitale toegankelijkheid voor burgers en (overheids)organisaties.

Zie ook