De politie bestaat uit 10 regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum.

De hoofdstructuur van de politie kent 3, nauw samenwerkende niveaus: nationaal, regionaal en lokaal. De korpsleiding, ondersteund door de Staf Korpsleiding, functioneert op nationaal niveau. Het Politiedienstencentrum (PDC) regelt de bedrijfsvoering (financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement, ICT, communicatie en personeelszaken) en is landelijk georganiseerd. Ook dit centrum ondersteunt het operationele politiewerk 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De Landelijke Eenheid

De Landelijke Eenheid bestaat uit 7 diensten:

  • De Dienst Landelijk Operationeel Centrum vormt het hart in de aansturing van alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Het stemt  de slagkracht van de politie af op de veiligheidssituatie van dat moment.
  • De Dienst Landelijke Recherche bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit, en specifieke fenomenen zoals kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële, nationale opsporingsinstantie als bijvoorbeeld Nederlanders buiten de landsgrenzen ernstig in problemen raken.
  • De Dienst Landelijke Informatieorganisatie verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De dienst is het loket voor onder meer Europol en Interpol.
  • De Dienst Landelijke Operationele Samenwerking levert operationele ondersteuning en hoogwaardige (technologische) vernieuwing aan de Nederlandse politie. Het Landelijk Forensisch Servicecentrum maakt eveneens deel uit van deze dienst.
  • De Dienst Infrastructuur bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart.
  • De Dienst Bewaken en Beveiligen bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
  • De Dienst Speciale Interventies bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst.

De eenheden

De 10 eenheden opereren op regionaal niveau. Binnen deze eenheden zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit robuuste basisteams, de districtsrecherche en een flexteam.