Dezelfde regels voor iedereen

Mensen, organisaties en overheid botsen wel eens. Dat is onvermijdelijk in een samenleving. Daarom is een rechter nodig. Die bepaalt wie gelijk heeft. Voor de rechter is iedereen gelijk. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is cruciaal voor een rechtvaardige samenleving. De rechter zorgt ervoor dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Dat geeft vertrouwen bij de burgers.

Professioneel werken aan kwaliteit

De Rechtspraak is een organisatie waarin 17 gerechten, de Raad voor de rechtspraak en 3 landelijke diensten werken aan jaarlijks 1,7 miljoen rechterlijke uitspraken van hoge kwaliteit. Samen met de Hoge Raad der Nederlanden en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vormt zij de derde staatsmacht. Aan de basis staan de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit. Deze bepalen de agenda voor de toekomst.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Agenda-van-de-Rechtspraak-2015-2018.pdf

Maatschappelijk effectief

In 2016 heeft de Raad van de Rechtspraak een onderzoek laten doen naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Raad wilde concreter krijgen wat rechters en gerechtsambtenaren voor ogen staat als zij hun gevoelens uitspreken en zaken signaleren. Ruim zestig rechters, deskundigen en rechtzoekenden zijn uitvoerig geïnterviewd over hun wens: rechtspraak die ertoe doet.

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rechtspraak-die-ertoe-doet.pdf