De Rechtspraak is een organisatie waarin 17 gerechten, de Raad voor de rechtspraak en 3 landelijke diensten werken aan jaarlijks 1,7 miljoen rechterlijke uitspraken van hoge kwaliteit.

Samen met de Hoge Raad der Nederlanden en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vormt zij de derde staatsmacht. Aan de basis staan de kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit. Deze bepalen de agenda voor de toekomst.

Maatschappelijk effectief

In 2016 heeft de Raad van de Rechtspraak een onderzoek laten doen naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Raad wilde concreter krijgen wat rechters en gerechtsambtenaren voor ogen staat als zij hun gevoelens uitspreken en zaken signaleren. Ruim 60 rechters, deskundigen en rechtzoekenden zijn uitvoerig geïnterviewd over hun wens: rechtspraak die ertoe doet.