De Rechtspraak

De Rechtspraak is een organisatie waarin 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 bijzondere colleges, de Raad voor de rechtspraak en 3 landelijke diensten jaarlijks werken aan ruim 1,5 miljoen uitspraken. De Rechtspraak vormt samen met de Hoge Raad der Nederlanden en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de derde staatsmacht.

Gemiddeld krijgt iedere Nederlander 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien door zelf een rechtszaak te starten. Maar het kan ook als verdachte, slachtoffer, getuige of deskundige in een strafrechtzaak. De rechter zorgt ervoor dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is cruciaal voor een rechtvaardige samenleving. Want burgers, organisaties en overheid moeten op het oordeel van de rechter kunnen vertrouwen.

Rol in de strafrechtketen

Afhankelijk van hoelang het onderzoek naar het strafbare feit door de politie en het Openbaar Ministerie duurt en de uitkomst van het onderzoek, komt een zaak op zitting. De snelheid van de procedure bij de strafrechter is afhankelijk van de complexiteit van de strafzaak. Na een inhoudelijke behandeling van een zaak tijdens de zitting en nadat het onderzoek is gesloten, doet de rechter meestal direct of binnen 2 weken schriftelijk uitspraak.

Meer informatie over de Rechtspraak in nederland: www.rechtspraak.nl