Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Als onderdeel van het Leger des Heils in Nederland werkt het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering met, en voor, mensen in kwetsbare en onstabiele situaties. Zij zijn strafrechtelijk of civielrechtelijk met justitie in aanraking gekomen. Of dat dreigt te gebeuren. Samen werken zij aan het herstel van het gewone leven. Jongeren en volwassenen die door de samenleving buitengesloten of uitgestoten worden, bieden zij een nieuw perspectief. Nu en in de toekomst.

Het Leger des Heils heeft een jarenlange traditie in reclasseren. Dat wil zeggen: het terugbrengen van mensen in de samenleving. Het Leger de Heils werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens erbij wil horen. En dat ieder mens de wens heeft om zelf vorm en inhoud aan het leven te geven en een veilige plek wil voor zichzelf en zijn naasten.

Om dat te realiseren biedt het Leger des Heils een combinatie van reclasseringstoezicht en begeleiding. Waar nodig wordt samen gewerkt aan een stabiele huisvesting, dagbesteding, werk en inkomen en het opbouwen van een sociaal netwerk. Dat moet leiden tot het verminderen van recidive en het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.

Rol in de strafrechtketen

De reclassering van het Leger des Heils werkt in opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbanken en het gevangeniswezen. Dit doet zij in nauwe en intensieve samenwerking met de andere 2 reclasseringsorganisaties in Nederland.

3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisaties (3RO).
Naast het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering zijn dat: