Het Leger des Heils wil kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief bieden op een zinvol leven. Een zinvol leven in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Leger des Heils – Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R) maakt onderdeel uit van het Leger Des Heils.

Onder toezicht, voogdij en jeugdreclassering

Op het gebied van Jeugdbescherming voert LJ&R alle wettelijke maatregelen uit: ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. Met jeugdreclassering biedt het Leger des Heils hulp aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Hulp  richt zich op het voorkomen of doen afnemen van een criminele carrière van jongeren. Zo biedt de organisatie hulp en steun aan jongeren bij het nakomen van de voorwaarden in opdracht van de officier van de justitie en/of de rechter.

3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisaties (3RO).
Naast LJ&R zijn dat: