Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SGV) biedt intensieve begeleiding aan ex-gedetineerden die verslaafd zijn en/of psychiatrische problemen hebben. Zo draagt SGV bij aan het beperken van individuele en maatschappelijke schade die voortkomt uit delicten. Delicten die samenhangen met het gebruik van verslavende middelen en/of psychische problematiek.

Het leven op orde krijgen

Delinquenten die verslaafd zijn, psychiatrische problemen hebben en dakloos zijn, hebben niets te verliezen. De kans dat zij weer in crimineel gedrag vervallen, is dan ook groot. Zij staan keer op keer na een (korte) vrijheidsstraf op straat. En bezorgen mensen in de stad waarin zij leven, schade en overlast. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, is straffen en vergelden onvoldoende. Willen we voorkomen dat ex-gedetineerden steeds weer hun criminele gedrag oppakken, dan moeten we zorgen dat er iets voor ze op het spel staat. De verslavingsreclassering doet dit door deze mensen intensief te begeleiden en te motiveren voor behandeling. De stichting dwingt ze zo hun leven te ordenen, dan hebben zij weer iets te verliezen. De verslavingsreclassering maakt deel uit van grote ggz- en verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning.

3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisaties (3RO).
Naast SGV zijn dat: