Stichting Verslavingsreclassering GGZ

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problemen. De SVG controleert en begeleidt hen vanuit een strafrechtelijk kader met zorg gericht op herstel. Zo kunnen zij hun leven weer op orde krijgen en wordt herhaling van crimineel gedrag voorkomen.

Reclasseren met zorg

De reclasseringswerkers van de SVG begeleiden mensen die door een verslaving en/of psychische problemen in aanraking zijn gekomen met justitie. Zij hebben meestal verschillende problemen tegelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, huisvesting en dagbesteding. In veel gevallen is deze multiproblematiek de achterliggende oorzaak van hun gedrag.

SVG-reclasseringswerkers maken op basis van hun expertise en beproefde methodieken een inschatting van het risico dat hun cliënt vormt voor de samenleving. Hiermee wordt duidelijk wat er nodig is om herhaling van strafbare feiten te voorkomen. Samen wordt gewerkt aan een duurzame re-integratie en resocialisatie. Daarbij wordt de interventie gekozen die recht doet aan de belangen van slachtoffer, verdachte of dader en de maatschappij.

Veiligheid, zorg en autonomie

Waar mogelijk krijgen cliënten zelf de regie om hun leven op orde te krijgen. Als de veiligheid in het gedrang is, ligt de nadruk op veiligheidsmaatregelen. Daarnaast zoekt de SVG samen met de forensische zorg continu naar de juiste balans tussen straf en zorg.

Rol in de strafrechtketen

De SVG werkt in opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen. De uitvoering van de behandeling ligt bij regionale verslavingszorg/ggz-instellingen. De SVG werkt als netwerkorganisatie nauw samen met verschillende lokale instanties, zoals verslavingszorg, zorginstellingen en schuldhulpverlening.

3 Reclasseringsorganisaties (3RO)

Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisaties (3RO).
Naast de SVG zijn dat: