Effectievere gevangenisstraf en veilige terugkeer dankzij intensievere samenwerking

Op 1 juli 2019 is in de penitentiaire inrichting van Alphen aan den Rijn een bestuurlijk akkoord getekend om te zorgen dat ex-gedetineerden succesvol kunnen terugkeren in de samenleving. Jaarlijks zijn dit er ongeveer 30.000.

Dankzij intensievere samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de reclasseringsorganisaties Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, Reclassering Nederland en Stichting Verslavingsreclassering GGZ en gemeenten kan de re-integratie samen met de gedetineerde effectiever worden vormgegeven.

Gevangenisstraffen moeten niet alleen een straffend karakter hebben, ze moeten er ook aan bijdragen dat een gedetineerde niet opnieuw de fout in gaat. Actieve voorbereiding op terugkeer in de samenleving vanaf dag één en betere informatie-uitwisseling zijn daarom belangrijke onderdelen van het bestuurlijk akkoord.

Lees meer over de ondertekening van het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ op Rijksoverheid.nl.

Sander Dekker, Liesbeth Spies, Gerard Bakker en Johan Bac ondertekenden op 1 juli 2019 het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’