Bedrijfssystemen politie en OM gekoppeld

Bij de registratie van zaken werken de politie en het OM met verschillende systemen. De politie werkt met de Basisvoorziening Handhaving (BVH) en het OM met het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht (GPS). Tot voor kort ging het overdragen van zaken tussen deze 2 systemen gepaard met veel handmatige handelingen. Daardoor waren medewerkers van beide organisaties er veel tijd aan kwijt en lagen fouten op de loer. Dankzij een automatische koppeling tussen BVH en GPS gaan zaakgegevens sinds maandag 11 februari 2019 een-op-een over van politie naar OM. En afdoeningsgegevens van een strafzaak gaan via dezelfde koppeling terug naar BVH.

Het realiseren van de koppeling is een nieuwe mijlpaal van het project Zicht op Zaken (ZoZ). Door de geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen politie en OM is het niet meer nodig om een deel van de gegevens zelf over te zetten of handmatig te verifiëren. Ook is het overzicht van zaken completer geworden. Het zorgt voor een betere registratie en hogere kwaliteit van de aangeleverde zaken. 'Fijn dat we nu meer tijd kunnen besteden aan de juridische inhoud dan aan administratieve handelingen' vertelt een medewerker van het Arrondissementparket Zeeland-West-Brabant.

Met een druk op de knop

Het OM kan nu met een druk op de knop de door de politie verzamelde gegevens van verdachten, aangevers en slachtoffers uit BHV een-op-een overzetten naar GPS. Een unieke ontwikkeling want een dergelijke verbinding tussen politie en OM is nog niet eerder tot stand gekomen. In 3 weken tijd zijn al ruim 2.600 ZSM-zaken met deze koppeling verwerkt. En dat aantal zal de komende weken snel oplopen als alle regio's gaan werken met de koppeling.

Beter overzicht

‘Voorheen liep de uitstroom van zaken bij de politie niet altijd gelijk met de instroom bij het OM’, vertelt Mandy Franken, werkzaam bij de politie op de afdeling Coördinatie en Casescreening in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. Mandy: ‘Doordat de bedrijfssystemen nu gekoppeld zijn, krijgen we beter overzicht en verdwijnen minder zaken van de radar. Dat kwam nog wel eens voor. Ook de terugkoppeling naar zowel daders als slachtoffers verloopt beter. Aangevers hoorden soms niets meer over hun aangifte. Ook kon het gebeuren dat mensen nog stonden aangemerkt als verdachte, terwijl ze dat al niet meer waren. En dat levert problemen op bij een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag.’

Zorgvuldige werkwijze

Ook zorgt deze ontwikkeling voor een kwaliteitsverbetering van de aangeleverde processen-verbaal. ‘Het OM ziet veel sneller wat we aanleveren’, licht Mandy toe. ‘De lijn wordt immers korter waardoor we ook eerder een terugkoppeling krijgen. Dat voorkomt vertraging en onduidelijkheid. Het is heel belangrijk dat alles goed in de systemen wordt verwerkt. Dat is van doorslaggevend belang voor de uitkomst van een zaak.’

Feestelijke viering

Op woensdag 6 maart 2019 vierden politie en OM de koppeling van de systemen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ook werd live een zaak met de koppeling overgeheveld van BVH naar GPS. Als opdrachtgevers waren Henk van Essen, Korpsleiding politie en Theo Hofstee, College van procureurs-generaal hierbij aanwezig.

Henk van Essen is aan het woord tijdens een bijeenkomst over geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen politie en OM.