Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers, nabestaanden en naasten van geweldsmisdrijven. Hiermee wil het Schadefonds erkenning geven aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Zo draagt zij bij aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving. Het Schadefonds valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een vangnet voor slachtoffers, naasten en nabestaanden die hun schade niet op de dader kunnen verhalen. Zij kunnen een eenmalige uitkering aanvragen bij het Schadefonds.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan:

  • slachtoffers van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben of hebben gehad;
  • nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict;
  • naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstige en blijvende lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) hebben.

Rol in de strafrechtketen

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven werkt samen met Slachtofferhulp Nederland. Zij helpen en ondersteunen slachtoffers, nabestaanden en naasten bij het aanvragen van een eenmalige uitkering.

Het Schadefonds is onderdeel van de keten van slachtofferorganisaties en het netwerk van partners in de hulpverlening. Het is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie financiert het Schadefonds en het Schadefonds legt verantwoording af aan het ministerie.