Wahv, de minister verantwoordelijk in plaats van de OvJ

Op 1 januari 2018 is het onderdeel ‘administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften’ (Wahv) van de wet Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking getreden. 

De eerste stap

Dit is de eerste stap waarbij de verantwoordelijkheid voor de executie verschuift van de Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie naar de minister voor Rechtsbescherming.

De 7 belangrijkste veranderingen

  1. De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van Wahv sancties verschuift van het OM naar de Minister voor Rechtsbescherming. Het CJIB voert dit namens de Minister uit. De ondertekening van brieven en documenten is aangepast.
  2. Betalen in termijnen (BIT) wordt wettelijk toegestaan.
  3. De zekerheidstelling wordt gemaximeerd tot € 225,- in samenhang met de mogelijkheid vanaf dit bedrag in termijnen te betalen.
  4. De kennisgeving van verhaal zonder dwangbevel wordt niet langer betekend, maar wordt per post verzonden.
  5. De termijn voor het nemen van verhaal wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Loopt voor deze termijn een betalingsregeling? Dan wordt de termijn zelfs 4 jaar. Deurwaarders hebben hierdoor  langer de tijd om tot (volledige) inning te komen. De verwachting is dat hierdoor minder zaken doorstromen naar de zogenaamde  dwangmiddelenfase.
  6. In geval van een betalingsregeling wordt de termijn voor het nog kunnen inzetten van dwangmiddelen verlengd van 5 naar 6 jaar.
  7. Het CJIB neemt de verzetsprocedure over van het Openbaar Ministerie.

Fictief voorbeeld (2014)

Joop de Vries heeft het niet breed en om geld te besparen heeft hij drie oude en kapotte brommers gekocht om daarvan één werkende te maken. Daarbij is hij alleen vergeten om de brommers bij de RDW te schorsen uit de verzekeringsverplichting. Hierdoor heeft Joop voor twee brommers boetes gekregen voor het niet verzekeren ervan. In totaal gaat het om 720 euro. Dit kan hij niet in één keer betalen. Hij belt met het CJIB om een betalingsregeling te treffen, maar dat kan niet bij Wahv boetes. Hij laat het er daarom maar op aankomen tot de deurwaarder voor de deur staat. Inmiddels zijn de boetes verdrievoudigd en weet hij al helemaal niet meer waar hij het geld vandaan moet halen.

In de huidige situatie (2018)

De nieuwe wet geeft de ruimte om in termijnen te betalen. Joop kan zelf met zijn Digid inloggen op de site van het CJIB en automatisch een betalingsregeling treffen. Hij voorkomt daarmee ook dat er wettelijke verhogingen en extra kosten van de deurwaarder ontstaan. Er worden geen onnodige dwangmiddelen ingezet en de verkeersboete wordt op tijd geïnd. Persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord! 

CJIB
Beeld: ©Tineke Dijkstra / Tineke Dijkstra