Succesvolle livegang vernieuwd Digitaal Loket Verkeer

Dinsdag 26 februari 2019 is het vernieuwde Digitaal Loket Verkeer (DLV) live gegaan. Het DLV maakt het mogelijk om makkelijk en snel in beroep te gaan tegen een verkeersboete. Het loket vervangt het huidige systeem voor het digitaal indienen van Mulder-beroepen door burgers. En in een later stadium ook door (verhuur)bedrijven. De totstandkoming van het vernieuwde loket is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere ketenpartners.

Eerste release

Het project geeft invulling aan het strafrechtketendoel om de strafrechtspleging te optimaliseren. De eerste release ondersteunt de mogelijkheid tot het indienen van OvJ-beroepen en het raadplegen van de reeds ingediende beroepen en (indien beschikbaar) de foto’s van de overtreding. Binnenkort wordt de mogelijkheid toegevoegd voor het digitaal indienen van kantonberoepen. Vervolgens staat ook digitaal aanvullen en intrekken van het beroep in de planning.

Meer functionaliteiten in 2019

2019 staat in het teken van het toevoegen van steeds meer functionaliteiten in het DLV. Bijvoorbeeld het aansluiten van bedrijven en de mogelijkheid voor verhuurmaatschappijen om in bulk beroepen in te dienen. Ook kunnen burgers uit Duitsland, Oostenrijk en België straks toegang krijgen tot het loket.
De hoop is dat door de vernieuwing en uitbreiding van het loket het huidige percentage digitaal binnengekomen beroepen van 46% flink zal stijgen. 24 uur na livegang waren er al 600 beroepen ingediend.

Ketensamenwerking

De totstandkoming van het vernieuwde loket is ontstaan uit een samenwerking tussen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) en de Justitiële Informatiedienst (Justid). Het CJIB-programma Digitale Transformatie verzorgde de realisatie. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking waarbij 1 partij de realisatie voor meerdere ketenpartners ter hand neemt.

Financiering vanuit de KIS

Het project is gefinancierd vanuit de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS). Tijdens het overleg van de KIS van 28 februari 2019 is stilgestaan bij de succesvolle livegang van het doorontwikkelde DLV. De KIS wilde deze livegang niet zomaar voorbij laten gaan en daarom werd het gevierd met gebak.

De KIS viert de livegang van het vernieuwde Digitaal Loket Verkeer met gebak.