Papier de keten uit door programma Alle Zaken Digitaal

Ministers Grapperhaus en Dekker hebben zich op 10 januari tijdens een bezoek aan de Rechtbank en het Arrondissementsparket Noord-Holland in Haarlem laten bijpraten over het programma Alle Zaken Digitaal. Dit programma is een nauwe samenwerking van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel dat alle strafzaken digitaal voorbereid en op zitting gebracht kunnen worden.

Collega’s van de rechtbank en het parket namen de ministers Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming mee in de voortgang van het programma Alle Zaken Digitaal. Het programma heeft als doel alle zaken, dus ook de meest complexe meervoudige kamerzaken, volledig digitaal te kunnen ondersteunen. Het uiteindelijke doel is daarmee het ‘papier de keten uit’ te helpen. Dit zorgt er onder andere voor dat collega’s plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken en verkleint het risico op fouten.

Dagelijkse werk verbeterd

De rechtbank en het parket in Haarlem lopen voorop in het gebruik van de digitalisering en zijn dan ook bij uitstek geschikt om te laten zien wat dit in de praktijk voor strafzaken oplevert. De digitale voorgeleiding bijvoorbeeld maakt een strafdossier veel toegankelijker en overzichtelijker dan de rijen ordners met papier die voorheen gebruikt werden. En de elektronische handtekening die het programma de komende maanden gaat introduceren, is absoluut noodzakelijk om dossiers volledig digitaal te kunnen verwerken.

Beide ministers waren onder de indruk van wat de rechtbank en het parket hebben neergezet. Zo vonden ze het mooi om te zien hoe goed de beide organisaties op elkaar zijn ingespeeld. Zij vonden het hoopgevend om te horen dat dit gezamenlijke project het dagelijkse werk daadwerkelijk verbetert.

Digitalisering strafrechtketen

Het programma Alle Zaken Digitaal valt binnen de bredere digitalisering van de strafrechtketen. In het Regeerakkoord is tot 2022 een bedrag van € 295 miljoen beschikbaar gesteld voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen. Het programma is het eerste grote project dat mede met behulp van deze middelen is opgestart.

Minister Grapperhaus en minister Dekker tijdens een bezoek aan de Rechtbank en het Arrondissementsparket Noord-Holland