Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand helpt burgers met een juridisch probleem. Burgers die geen advocaat kunnen betalen krijgen financiële steun, zodat ook zij toegang hebben tot het recht. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb).  Daarnaast voert de Raad de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit. Dit doet de Raad in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot goede en betaalbare hulp en ondersteuning bij juridische problemen. De Raad bevindt zich op het kruispunt van beleid en uitvoering.

De Raad voor Rechtsbijstand:

  • draagt bij aan de ontwikkeling van nieuw beleid;
  • werkt met ketenpartners aan het makkelijker maken van procedures en regelgeving;
  • ziet toe op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige besteding van beschikbare middelen.

De Raad versterkt de zelfredzaamheid van burgers met juridische problemen door een gevarieerd en transparant aanbod aan voorzieningen te leveren. Daarnaast biedt de Raad maatwerk waar nodig.

Samenwerking met ketenpartners

De Raad werkt intensief samen met partners uit de keten van gesubsidieerde rechtsbijstand. Denk hierbij aan advocaten en mediators, tolken en vertalers en bewindvoerders.

Daarnaast werkt de Raad nauw samen met onder meer: