Besluit Duurzame samenwerking in de strafrechtketen

Op 26 oktober 2015 is het Besluit tot duurzame samenwerking strafrechtketen getekend. Het besluit betreft de beëindiging van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en voortzetting van duurzame samenwerking in de strafrechtketen. Dit besluit wordt ook wel het Besluit van Hotel New York genoemd.

Het besluit is ondertekend door:

  • de plaatsvervangend korpschef van de politie;
  • de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie;
  • de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak;
  • de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving;
  • de directeur-generaal Sancties en Beschermen;
  • de directeur-generaal Politie;
  • de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.
Besluit Duurzame samenwerking in de strafrechtketen