Werksessie ketenpact Oost-Brabant leidt tot 5 oplossingsrichtingen

Op maandag 1 juli 2019 vond in Den Bosch een strategische werksessie plaats met alle ketenpartners in de strafrechtketen Oost-Brabant. Deze sessie was georganiseerd door Ralf van der Pijl, die sinds maart 2019 aan de slag is als ketenmarinier. Het resultaat van de middag was een selectie van 5 oplossingsrichtingen. Deze worden nu verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om dit jaar te starten met de eerste 2 pilots.

Beeld: ©Ralf van der Pijl
Ralf van der Pijl spreekt tijdens een werksessie van het ketenpact Oost-Brabant op 1 juli 2019

In november 2018 hebben de ketenpartners van de strafrechtketen in Oost-Brabant de handen ineengeslagen om samen de doorlooptijden te verkorten. In het Ketenpact dat zij ondertekenden is afgesproken om samen te werken en te investeren in het verkorten van de doorlooptijden. De ketenmarinier speelt hierin een verbindende rol. De afgelopen maanden heeft hij een analyse gemaakt van knelpunten in de doorlooptijden in de strafrechtketen Oost-Brabant. Daarin komen 10 knelpunten naar voren met voor elk knelpunt een oplossings-richting die kan resulteren in een pilot.

5 pilotoffertes

De werksessie heeft geleid tot de keuze om 5 oplossingsrichtingen uit te werken in pilotoffertes:

  1. Een monitor voor (meer) gezamenlijke sturingsinformatie en duiding van de doorlooptijden.
  2. Meer sturing op het uitwerken van dossiers, interne werkprocessen en goede afspraken tussen eerste en tweede lijn.
  3. Stapsgewijze implementatie van een uitroepzitting voor zaken waarin geen appelschriftuur is ingediend.
  4. Onderzoek ten aanzien van politiedossiers, om (uiteindelijk) te komen tot een goede balans tussen meer kwaliteit op essentiƫle onderdelen en het terugdringen van de administratieve lasten.
  5. Experimenteren met nieuw lokaal beleid bij de forumkeuze enkelvoudig/meervoudig.

Interne pilots bij Reclassering Nederland en politie Oost-Brabant

Daarnaast hebben Reclassering Nederland en de politie-eenheid Oost-Brabant besloten om met een oplossingsrichting in de eigen organisatie aan de slag te gaan. Bij Reclassering Nederland is dat een Lean Six Sigma project ten aanzien van de reclasseringsadviesrapporten. Bij de politie-eenheid Oost-Brabant gaat het om meer sturing en tijdige case-screening in de opsporingsfase.

Vervolg

De bij het Ketenpact aangesloten partijen gaan aan de slag met het uitwerken van de pilotoffertes. De planning is om na de zomer 2 van de 5 pilots te selecteren. Die pilots kunnen snel daarna van start gaan.